Go to Top

Dårligt selvværd

Dårligt selvværd er kendetegnet ved, at mennesket har dårlige følelser og tanker om sig selv og dårlig selvtillid. Man kan have tanker som: ”Jeg dur ikke til noget”, ”Jeg er dum”, ”Jeg er ikke interessant nok”, ”Jeg er ikke noget værd” eller ”Jeg er forkert”. Man udvikler derfor typisk kompenserende strategier, så andre ikke opdager, ”at man er værdiløs”.

Man gemmer sig, tier stille i forsamlinger, bliver hjemme, undgår udfordringer, melder sig syg osv.

En anden strategi kan være at kompensere ved at arbejde hårdt – ved at præstere og præstere, så de ikke opdager, ”At jeg er værdiløs”.

Undgåelsesstrategierne bevirker, at man aldrig får korrigerende oplevelser i form af succesoplevelser. Man går glip af at erfare, at man godt kan dét, man frygter ikke at kunne. Derved vedligeholder undgåelsesadfærden det dårlige selvværd. Denne negative spiral kan man have brug for hjælp til at (turde) bryde.

Man kommer til ubevidst, at søge bemærkninger der kan bekræfte, ”At jeg ikke dur til noget”.

Derimod forkastes positive udsagn og ros med tanker som: ”Hvis de rigtig kendte mig, ville de ikke sige sådan.” Tilsvarende forkastes succesoplevelser med tanker som: ”Jeg var bare heldig.”

Dårligt selvværd kan gøre livet meget trist og besværligt på mange måder. Det kan begrænse og hæmme livsudfoldelsen i invaliderende grad, og det kan give anledning til mange selvnedgørende tanker. Dårligt selvværd kan føre til tristhed, angst og depression.

Når man lider af lavt selvværd har man ofte et helt andet regelsæt for sig selv – end for andre. Prøv engang at forestille dig, at du behandlede og talte om din bedste ven, som du behandler og taler om dig selv, hvor længe tror du så, han eller hun ville være din ven??