Go to Top

En klient beretter om

Min oplevelse af hypnose gående på indre styrke

Jeg oplever en dybere forståelse af, at jeg har alle de ressourcer i mig, som jeg har brug for og en ændret virkelighedsopfattelse gennem det billede og den følelsesmæssige tilstand, som hypnosen førte mig til.

Jeg fik et billede og en følelse af at være en del af noget uendeligt. Jeg følte mig elsket og tryg, og oplevede ro, styrke, renhed og kærlighed. Jeg var i en meget ressourcefyldt tilstand, fyldt med lys og vand, men uden lyset blændede mig og uden at vandet forhindrede mig i at trække vejret. Der var ingen begrænsninger.

Efterfølgende har jeg tænkt nye tanker omkring min virkelighedsopfattelse. Jeg tænker, at jeg er en del af en historie, der bliver fortalt, fortolket og forstået af hvert enkelt menneske. Min selvopfattelse – mit jeg – er blevet til i samspil med mine omgivelser og nære relationer, og hen ad vejen er der blevet skabt en historie omkring min identitet, som kommer til udtryk gennem mine (begrænsende) overbevisninger og (uforløste) følelser og tankemønstre. Bevistheden om, at det ikke er hele sandheden om mig, fylder mig med en følelse af styrke og lyst til at fornemme og bruge mine ressourcer godt.
Jeg fik styrket bevidstheden om, at det er vigtigt for mig at kunne rumme/elske/acceptere mig selv, som et menneske med svagheder såvel som styrker i mine følelser, tanker og handlinger. Et bevidst ønske om at turde udforske mine udfordringer positivt, at opøve evnen til at være bevidst tilstede i nuet/situationen/samspillet med andre og søge at finde en forståelse, så jeg kan rumme mig selv og andre på godt og på trods.

***

Min klient har valgt at være anonym, og det respekteres naturligvis.
Jeg vil gerne takke *** for hendes flotte beskrivelse af hypnose oplevelsen, og for at dele den her. TAK!