Go to Top

Hypnose

hypnoseHypnose er en ændret bevidsthedstilstand, hvor man ligesom “synker dybere ned i sig selv”, så de sædvanlige ydre stimuli bliver mindre betydningsfulde og tanke- og følelseslivet koncentreres om et bestemt område. Personen er i trance.

Det er faktisk en helt almindelig dagliglivs tilstand, hvor man kan være i egne tanker, man falder i staver eller man har bevæget sig over en strækning, hvor man pludselig ikke erindrer, den vej man har kørt.

I katastrofesituationer – traumatiske situationer (trafikulykke, voldtægt o.a.) kan der opstå en meget dybtgående trancetilstand, hvor personen kan få ændrede krops- smerte- og tids oplevelser. Dele af den opståede trancetilstand kan være latent tilstede i personen og være med til at præge dagligdagen i lang tid efter hændelsen. Det kan her være en psykologs opgave at aktivere og bevidstgøre trancetilstanden for at få den fjernet.

Endelig kan en hypnotisør bistå en person med kunstigt at skabe en trancetilstand – at hypnotisere gennem særlige metoder, hvori der almindeligvis indgår dyb afslapning som et forstadie. Den kunstigt fremkaldte trancetilstand kan have meget forskellig dybde, undertiden føler klienten ikke at der er sket nogen særlig mærkbar ændring i hans oplevelse af sig selv eller omverdenen; i andre tilfælde kan klienten føle, at han “svæver” eller “synker ned i underlaget”, bliver tung o.a., mens hypnotisørens stemme høres i en eller anden udstrækning. I andre tilfælde mister klienten opfattelsen af hypnotisørens stemme og kan bagefter ikke huske, hvad denne har sagt. Klienten oplever også ofte en ændret tidsfornemmelse, det føles nærmest som om tiden strækker sig ligesom gummi. En time i trance kan f.eks. føles som om der kun er gået 20 minutter. I trancetilstanden har klienten mulighed for at frigøre sig fra mange af de daglige tilvante forestillinger og bånd, som binder, og der opstår mulighed for nye måder at anskue problemer på.
Hypnotisøren kan hjælpe klienten i en eller anden udstrækning, men ofte er klienten selv i stand til at opleve nye muligheder. Ofte kan disse muligheder formuleres konkret sprogligt, men det er ofte mere givende at lade dem fremstå i billeder og symboler, hvilket svarer til det dybe oplevelsesniveau.

Man kan således sige, at hypnosen byder på den fordel, at den kan virke frigørende over for de muligheder, der hviler latent i personen, men som ikke viser sig, så længe denne befinder sig i den vågne kritiske tilstand.

Mens tidligere tiders hypnose i høj grad byggede på hypnotisørens evne til at få magt over klienten og få denne til at adlyde hypnotisørens velmente anbefalinger eller kommandoer (suggestioner), bygger nutidens kliniske psykologi på vigtigheden af at lade udviklingen foregå på klientens egne betingelser, og hypnotisøren yder et væsentligt bidrag ved hensynsfuldt at støtte klienten i processen.