Go to Top

Jalousi

For de fleste er jalousi en meget smertefuld tilstand.

Jalousi bringer os i krise, når vi bliver overvældet af den.

Samtidig sker oplevelsen af jalousi ofte i en situation, hvor det kan være svært at få den støtte, som man har brug for, når man er i akut krise. Jalousi er et begreb, der handler om at føle sig forsmået af dem vi er knyttet til, føle sig krænket og svigtet. Den private andel er det interessante ved jalousien, ikke ens skyld eller skyldfrihed. Den private andel handler om ens sårbarhed.

– Hvor stort er ens behov for anerkendelse.

– Hvor sårbar er man overfor pludselige ændringer i følelseslivet.

– Hvor ærlig er man i sit parforhold, lader man som om man er usårlig, eller er man åben

omkring, hvor betydningsfuldt parforholdet er for én.

Der er 3 former for jalousi:

– Den normale jalousi er den hyppigste. Det er en normal reaktion på, at man ikke får den opmærksomhed, omsorg og kærlighed, som man har behov for i samlivet, og man bliver bange for at miste, den man holder af (hvad enten man er barn eller voksen). Det er ofte en tilstand præget af blandede følelser af sorg og smerte.

– Den projicerede jalousi, “tyv tror hver mand stjæler”. Man tillægger samleveren gerninger som man selv rummer eller gør.

– Jalousi kaldes også “skinsyge”, den kan udvikle sig til en fortærende sygdom, hvor den udsatte, hensættes i vedvarende spekulationer, der til tider kan få karakter af en sindslidelse kaldet “jalousiparanoia”.

Jalousi begynder i barnealderen, dels når barnet bliver jaloux på forældrenes indbyrdes kontakt, og dels når det første fødte barn mister status fra enebarn til ældste barn. Barnet oplever, at den omsorg man fik nu, især tildeles den nyfødte.

Søskende jalousi i almindeliged er et udbredt fænomen. Oplevelsen af at miste kærlighed og omsorg, satte voldsomme følelser i gang i os, da vi var små.

Disse følelser, der på den tid var grundlag for, fortsætter ind i vores voksenliv.

Vi bliver bange når anerkendelsen forsvinder, som da vi, som børn, blev angste, fordi vi frygtede at forældrene ville glemme os på grund af den lille ny. Når partneren flirter eller er “utro”, så genoplever vi denne angst og reagerer instinktivt. Følelsen af devaluering, når vores inderste hemmeligheder, som vi har delt med en anden nedgøres mere eller mindre indirekte, sætter det nogle automatfølelser i gang.

Mennesker med tendens til jalousi kan have gavn af samtalebehandling, ikke mindst parterapi, så de får mulighed for at inddrage deres partner i de reelle problemer de har med at leve i et parforhold (f.eks. at give udtryk for de følelser i hverdagen, som de har for den anden (positive og negative)).