Go to Top

Kriser

Et menneskes kan komme i krise, når dets strategier for mestring af ydre hændelser ikke slår til. Kriser opstår ikke kun efter negative hændelser, men kan også komme efter positive begivenheder, vi kender alle til følelsen af, at noget stort som vi har ventet på og glædet os til og brugt en masse tid og energi på, med et er ovre. Kriser kan være eksistentielle vanskeligheder i overgangsfaser, fx ved fødslen af et barn, hvor man skal finde sine ben i den nye rolle som forælder, jobskifte, skilsmisse osv osv.

Efter svært traumatiske oplevelser kan vi reagere med chok. Man kan være ude af sig selv og have svært ved at tage vare på sig selv og sine egne basale behov. I kriser mister man fodfæstet og har brug for hjælp til at genfinde det.

Når man udsættes for kriser, kan tidligere oplevelser og gamle traumer vækkes til live igen og reaktiveres. Mennesker kan derfor have kraftige krisereaktioner på hændelser, der for udenforstående synes mindre alvorlige. Derfor kan man have brug for psykologbistand.

Undersøgelser viser, at socialt netværk og omsorg fra de nære er en væsentlig faktor i at komme vel gennem en krise, dvs. reorientere sig mod fremtiden og se de muligheder man har for sig. Samtidig viser undersøgelser, at omverdenen ofte forventer, at mennesker gennemlever kriser og sorg langt hurtigere, end man bør forvente det. Også på den baggrund kan der være behov for en psykolog at tale med.