Go to Top

Mindfulness

sigmundHvad er mindfulness?

– Mindfulness betyder bevidst nærvær og træner opmærksomhed, nærvær og tilstedeværelse.

– Mindfulness er dels en metode, men er først og fremmest en form for livsanskuelse, som man kan lære sig gennem daglig praksis.

– Mindfulness handler om accept af én selv og éns egne tanker, følelser og oplevelser.

Mindfulness har rødder i buddhistisk meditation, som betyder ”at se det, som er” (uden at vurdere det, eller at lave tankemæssige konstruktioner om, hvordan det er).

Mindfulness handler om at se tingene som de er, uden at vi fortrænger eller forvrænger dem. Vi ser uden dom, med medfølelse, venlighed og med en undersøgende nysgerrighed på alle vore psykiske tilstande; mentale og emotionelle. Det er den totale accept af præcist det, der foregår i din krop og dine tanker lige nu – uanset om det tilsyneladende er “positivt” eller “negativt” – der virker helbredende. Mindfulness bygger ligesom kognitiv psykologi på at tanker kan påvirke os, men kun når vi identificerer os med dem. Kan vi se tankerne som blot tanker – og ikke virkeligheden – har de ikke samme magt over os. Det er netop denne iagttagelse af tankerne, der sætter os fri af konsekvenserne af dem.

Mindfulness hjælper os til at blive opmærksomme på, at livet kun består af øjeblikke.

Mindfulness lærer os, at vi ikke er vores tanker eller følelser.
Den positive effekt ved mindfulnesstræning kan forklares ved, at man lærer at observere tankeprocesserne, mens de foregår. Tanker ses som tanker – og ikke som en afspejling af virkeligheden. Mindfulnesstræning skaber fleksibilitet i tænkningen og øger muligheden for at styre opmærksomheden.

Denne form for opmærksomhed gør det lettere at opfange begyndende tegn på f.eks. depression eller stress. Men træning i mindfulness betyder ikke, at man ikke længere vil have ubehagelige følelser og tanker – det betyder, at de ubehagelige tanker og følelser ikke længere får samme magt over vores sind, som de havde, da vi kæmpede for at undgå dem. Det springende punkt omkring vore følelser er ikke, hvilke følelser, der er tale om, men hvordan vi forholder os til dem.