Go to Top

Private tilskudsordninger

Du kan være dækket af en eller flere forsikringer, der helt eller delvist dækker dine udgifter hos en psykolog.

Private sundhedsforsikringer
Du kan selv have tegnet en sundhedsforsikring eller du kan på din arbejdsplads være omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med besøg hos en psykolog. Har du en henvisning og er du medlem af sygesikringen Danmark indberetter jeg automatisk og du modtager et tilskud på 100 kr pr samtale.

Forsikringsselskaber
Nogle forsikringsselskaber dækker særlige former for kriseterapi.

Fagforeninger
Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.