Go to Top

Tavshedspligt

Jeg har i kraft af min profession som psykolog tavshedspligt.
Dette betyder, at jeg hverken må videregive, hvad der bliver betroet eller hvem, der betror sig.

Psykologer har i følge lov om psykologer pligt til at føre journal.
Informationer herfra må kun videregives til andre, hvis der foreligger tilladelse fra den person, som psykologen har talt med.
De ordnede optegnelser er en sikkerhed for både klient og psykolog. Det vil sige, at det ikke kommer til at fremgå af din lægejournal eller andre offentlige papirer, at du har valgt at konsultere en psykolog.

Dine journal ark makuleres 3 år efter endt samtaleforløb.

Se mere på www.psykologhjaelp.dk